2019’un En Çok Tercih Edilen Rengi Ve Tarzları Neler Oldu?

Sezonlar aras? geçi?te tarzlardan renklere, dokulardan kullan?lan kuma?lara birçok farkl?l?klar kar??m?za ç?kmaktad?r. Koca bir seneyi geride b?rak?rken dekorasyon trendlerini sizin için k?sa bir derleme haline getirdik.

1. Pastel Tonlar

Her sezon oldu?u gibi pastel tonlar 2018’inde favori renkleri olarak dekorasyonun önemli bir parças? haline geldi. Özellikle kahve ve tarç?n tonlar?n?n pastel hali salonlarda s?kça kullan?ld?.

2. ?skandinav Tarz

Sezonun en çok ön plana ç?kan tarz? ku?kusuz do?all?k oldu. Do?all?ktan yana olan tasar?mlar ilham?n? ?skandinav tarz?n minimalistli?inden al?rken, do?al bitki kullan?m? da mekanlara de?i?ik bir tarz bütünlü?ünü getirdi.

3. Metal Detaylar

2018’in sonlar?na do?ru gördü?ümüz metal esintiler asl?nda 2019’da daha çok kar??m?za ç?kacak. Mobilyalar?n ayaklar?nda, koltuklar?n kol k?s?mlar?nda gold, bronz renklerinde metal par?lt? görünümü modernli?i daha gösteri?li bir forma sokuyor. Özellikle endüstriyel tasar?m?n bir parças? olarak kar??m?za ç?kan metal ???lt?l? objeler ev dekorasyonu için farkl?l??? arayanlar?n ilk tercihi konumunda.

4. Grinin Gücü

Özellikle yatak odas?n?n rutin görüntüsünden s?k?lanlar için farkl? bir seçenek sunan grinin koyu tonlar? dekorasyonda güç simgesi olarak 2018’de kar??m?za ç?k?yor. Yatak odas?na daha modern bir hava katarken ye?il ve mavi ile dengeyi yakalayarak yatak odalar?na daha sofistike bir görünüm kazand?r?yor.

 

Bu gönderiyi paylaş